ارزیابی عملکرد بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی در استان کهگیلویه و بویر احمد ، مطالعه موردی دشت لیشتر وخیر آباد ، دشت روم ، دشت چرام ، دشت چیتاب ، دشت امامزاده جعفر

تاریخ پایان: 1396/09/30

  • مشخصات
  • شرایط
  • حمایت‌ها
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین

  • ارزیابی عملکرد بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی در استان کهگیلویه و بویر احمد ، مطالعه موردی دشت لیشتر وخیر آباد ، دشت روم ، دشت چرام ، دشت چیتاب ، دشت امامزاده جعفر