اولویت های پژوهشی شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی تهران

تاریخ پایان: 1396/12/12

  • مشخصات
  • شرایط
  • حمایت‌ها
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین


سایر حمایت‌ها
  • پس از بررسی پروپوزال طرح، نوع و مبلغ حمایت تعیین می شود

مسئول پیگیری درخواست ها

( حسن   مبارکی )

1396/09/12

مهندس محمد حسین صافی
02144386645