اولویت های پژوهشی شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی بیستون

تاریخ پایان: 1396/12/12

  • مشخصات
  • شرایط
  • حمایت‌ها
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین


رشته تحصیلی
  • همه رشته‌ها
حمایت مالی به‌صورت ثابت
  • 0 ریال
سایر حمایت‌ها
  • پس از بررسی پروپوزال طرح، نوع و مبلغ حمایت تعیین می شود

مسئول پیگیری درخواست ها

( حسن   مبارکی )

1396/09/12

مهندس مهدي لطفی

08334642020

داخلی334

mehdi_island@yahoo.com