ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سازه های کنترل و اندازه گیری آب در شبکه آبیاری یامچی و پیشنهاد مناسب ترین سازه برای شرایط کم آبی

تاریخ پایان: 1396/10/30

  • مشخصات
  • شرایط
  • حمایت‌ها
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

سوال در خصوص امکان ارسال پروپوزال

( رقیه   تقوی زنوز )

1396/10/18

آیا امکان ارسال پروپوزال برای طرح حاضر با توجه به دستورالعملی که در متن آگهی ذکر کردید وجود دارد؟


پاسخ به پرسش شما

( مدیر   سامانه )

1396/10/30

امکان همکاری با سازمان مورد نظر وجود دارد. گفتنی است طرح از حمایت مالی نیز برخوردار می باشد. برای اجرای طرح مورد نظر درخواست اجرای پژوهش بفرستید و با شماره تلفن سامانه تماس بگیرید تا ارتباط شما با سازمان مورد نظر برقرار شود. 02166954766