• مشخصات
 • پیشنهادیه‌ها
 • مشخصات تحصیلی
 • پژوهش‌ها
 • موضوع‌های مورد علاقه
:  محدثه
:  دخت عصمتی
:  زن
:  mdokhtesmati@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران
:  محدثه
:  دخت عصمتی
:  زن
:  mdokhtesmati@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

 • علوم اطلاعات ، کتابداری و دانش شناسی
 • مدیریت
 • آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی
 • ارتباط شناسی (علوم اجتماعی)، علوم ارتباطات
 • مدیریت دانش
 • دولت الکترونیکی
 • یادگیری الکترونیکی
 • منطق فازی (پژوهش‌های علوم انسانی)
 • وب‌سنجی
 • علم‌سنجی
 • تمصمیم‌گیری چند معیاره (MSDM)
 • ویراستاری
 • وب خلاق
 • ارزیابی کمی ایمنی و ریسک