• مشخصات
 • پیشنهادیه‌ها
 • مشخصات تحصیلی
 • پژوهش‌ها
 • موضوع‌های مورد علاقه
:  محمد
:  صدیقی منش
:  مرد
:  mohammad.sedighimanesh@gmail.com
نشانی: ،
:  محمد
:  صدیقی منش
:  مرد
:  mohammad.sedighimanesh@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

 • فناوری اطلاعات
 • علوم کامپیوتر،‌مهندسی نرم افزار
 • علوم کامپیوتر،‌کاربردهای میان رشته ای
 • علوم کامپیوتر،‌سخت افزار و معماری
 • علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی
 • علوم کامپیوتر، نظریه ها و روشها
 • علوم کامپیوتر، سیستمهای اطلاعاتی
 • کسب و کار ، بازرگانی
 • مدیریت
 • بازرگانی و امور مالی